B"H

web.jpg

 

ROSH HASHANA R.S.V.P. 

1.jpg

2.jpgmommy n me kalamazoo tuesdays.jpg

 

shabbat.jpg

Kosher Food (2).jpg

Photo Albums

Donate Button

504 Sprague Ave, Kalamazoo, MI 49006
269-903-7916 |
[email protected]

Rabbi Mordechai & Dobrushe Haller, Directors